Misyon ve Vizyon

Misyon;

Bilim ve teknolojiye dayalı çağdaş yaklaşım ve yöntemlerle eğitilmiş, meslek alanında yetkin, evrensel ve kültürel değerlere saygılı, ülke gereksinimlerine yönelik sağlık profesyonelleri ve eğiticileri yetiştirmek, ürettikleri hizmetler ve teknolojiyi toplum yararına sunmaktır.

Vizyon;

Uluslararası bilimsel düzeyde tanınan, izlenen ve kaynak gösterilen, dünya sağlık bilimleri eğitim ve öğretiminde yetkinliği kabul edilen, ülkemiz sağlık politikalarının oluşturulmasında ve geliştirilmesinde söz sahibi, öncü ve önder bir fakülte olmaktır.

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
06100 Sıhhıye Ankara