Strateji Planlama Komisyonu

Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin misyon ve vizyonu doğrultusunda bünyesindeki bölümlerin çalışmalarına yönelik ilerleme politikalarını belirlemek, hedeflerini saptamak, performans izlemlerini yapmak ve rapor halinde sunmak.

STRATEJİ PLANLAMA KOMİSYONU ÇALIŞMA YÖNERGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

STRATEJİ PLANLAMA KOMİSYONU ÜYELERİ


                                                                

Prof. Dr. Esra Akı                                      Doç. Dr. Derya Dikmen                           Doç. Dr. Zeynep Göktaş

Dekan Yardımcısı                                                  Beslenme ve Diyetetik                                         Beslenme ve Diyetetik

0312 305 20 52                                                     0312 305 10 96                                                    0312 305 10 96

esraaki@hotmail.com                                            ddikmen@hacettepe.edu.tr                                 zeynep.goktas@hacettepe.edu.tr


                                                                 

Dr.Öğr.Üyesi Aylin Açıkgöz                 Arş.Gör.Armağan Aytuğ Yürük              Arş.Gör.Arzu Kabasakal Çetin

Beslenme ve Diyetetik                                            Beslenme ve Diyetetik                                        Beslenme ve Diyetetik

0312 305 10 96                                                      0312 305 10 96                                                   0312 305 10 96 

aylinn@hacettepe.edu.tr                                        armaganyuruk@hacettepe.edu.tr                       arzu.kabasakal@hacettepe.edu.tr


                                                                 

Arş.Gör.Damla Gümüş                         Arş.Gör.Nur Bengü Erdem                        Araş. Gör. Kübra Işgın

Beslenme ve Diyetetik                                           Beslenme ve Diyetetik                                        Beslenme ve Diyetetik

0312 305 10 96                                                      0312 305 10 96                                                  0312 305 10 96

damla.gumus@hacettepe.edu.tr                            bengu.erdem@hacettepe.edu.tr                        kubra.isgin@hacettepe.edu.tr


                                                                 

Doç.Dr.Saniye Bencik Kangal            Arş.Gör.G.Yağmur Değirmenci                    Arş.Gör.Sevda Karahisar 

Çocuk Gelişimi                                                         Çocuk Gelişimi                                                    Çocuk Gelişimi 

0312 305 15 26                                                       0312 305 15 26                                                   0312 305 15 26

sbencik@hacettepe.edu.tr                                       gytuncer@hacettepe.edu.tr                                 skarahisar@gmail.com


                                                                 

Arş.Gör.Esra Işık                                     Arş.Gör.Emre Yıldız                               Dr.Öğr.Üyesi F. Esen Aydınlı

Çocuk Gelişimi                                                        Çocuk Gelişimi                                                      Dil ve Konuşma Terapisi

0312 305 15 26                                                       0312 305 15 26                                                    0312 305 10 93 

esra.isik@hacettepe.edu.tr                                     emreeyldz@gmail.com                                          fesen04@gmail.com


                                                                 

Arş.Gör.H. Zeynep Kurada                      Arş.Gör.Merve Dilbaz                              Prof. Dr. Çiğdem Öksüz

Dil ve Konuşma Terapisi                                          Dil ve Konuşma Terapisi                                       Ergoterapi

0312 305 10 93                                                        0312 305 10 93                                                    0312 305 25 60

hazelkurada@gmail.com                                         mervedilbaz95@gmail.com                                  coksuz@hacettepe.edu.tr


                                                                 

Prof. Dr. Mine Uyanık                              Dr.Fzt.Hatice Abaoğlu                              Arş.Gör.Tarık Demirok

Ergoterapi                                                                 Ergoterapi                                                             Ergoterapi

0312 305 25 60                                                      0312 305 25 60                                                     0312 305 25 60

muyanik@hacettepe.edu.tr                                      haticeabaoglu@hacettepe.edu.tr                          tarik.demirok@hacettepe.edu.tr


                                                                 

Arş.Gör.Ceren Davutoğlu                     Doç.Dr.M. Didem Türkyılmaz                       Arş.Gör.Murat Şahin

Ergoterapi                                                                 Odyoloji                                                                Odyoloji

0312 305 25 60                                                         0312 305 16 67                                                    0312 305 16 67

cerenkoc@ıcloud.com                                              didemcanatan@yahoo.com                                 muratsahin2013@gmail.com

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
06100 Sıhhıye Ankara