Strateji Planlama Komisyonu

Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin misyon ve vizyonu doğrultusunda bünyesindeki bölümlerin çalışmalarına yönelik ilerleme politikalarını belirlemek, hedeflerini saptamak, performans izlemlerini yapmak ve rapor halinde sunmak.

STRATEJİ PLANLAMA KOMİSYONU ÇALIŞMA YÖNERGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

STRATEJİ PLANLAMA KOMİSYONU ÜYELERİ


                                                                

Prof. Dr. Esra Akı                                      Doç. Dr. Derya Dikmen                           Doç. Dr. Zeynep Göktaş

Dekan Yardımcısı                                                  Beslenme ve Diyetetik                                         Beslenme ve Diyetetik

0532 548 95 76                                                     0533 409 83 38                                                    0543 253 71 08

esraaki@hotmail.com                                            ddikmen@hacettepe.edu.tr                                 zeynep.goktas@hacettepe.edu.tr


                                                                 

Dr.Öğr.Üyesi Aylin Açıkgöz                 Arş.Gör.Armağan Aytuğ Yürük              Arş.Gör.Arzu Kabasakal Çetin

Beslenme ve Diyetetik                                            Beslenme ve Diyetetik                                        Beslenme ve Diyetetik

0532 640 18 02                                                      0537 623 14 97                                                   0553 782 52 31 

aylinn@hacettepe.edu.tr                                        armaganyuruk@hacettepe.edu.tr                       arzu.kabasakal@hacettepe.edu.tr


                                                                 

Arş.Gör.Damla Gümüş                         Arş.Gör.Nur Bengü Erdem                        Araş. Gör. Kübra Işgın

Beslenme ve Diyetetik                                           Beslenme ve Diyetetik                                        Beslenme ve Diyetetik

0544 405 29 06                                                      0505 789 89 11                                                  0549 514 02 11

damla.gumus@hacettepe.edu.tr                            bengu.erdem@hacettepe.edu.tr                        kubra.isgin@hacettepe.edu.tr


                                                                 

Doç.Dr.Saniye Bencik Kangal            Arş.Gör.G.Yağmur Değirmenci                    Arş.Gör.Sevda Karahisar 

Çocuk Gelişimi                                                         Çocuk Gelişimi                                                    Çocuk Gelişimi 

0536 551 96 79                                                        0506 724 73 80                                                   0546 850 71 73

sbencik@hacettepe.edu.tr                                       gytuncer@hacettepe.edu.tr                                 skarahisar@gmail.com


                                                                 

Arş.Gör.Esra Işık                                     Arş.Gör.Emre Yıldız                               Dr.Öğr.Üyesi F. Esen Aydınlı

Çocuk Gelişimi                                                        Çocuk Gelişimi                                                      Dil ve Konuşma Terapisi

0554 348 54 40                                                       0539 396 02 85                                                     0534 786 85 76 

esra.isik@hacettepe.edu.tr                                     emreeyldz@gmail.com                                          fesen04@gmail.com


                                                                 

Arş.Gör.H. Zeynep Kurada                      Arş.Gör.Merve Dilbaz                              Prof. Dr. Çiğdem Öksüz

Dil ve Konuşma Terapisi                                          Dil ve Konuşma Terapisi                                       Ergoterapi

0533 405 89 16                                                        0535 962 11 84                                                    0533 344 22 85

hazelkurada@gmail.com                                         mervedilbaz95@gmail.com                                  coksuz@hacettepe.edu.tr


                                                                 

Prof. Dr. Mine Uyanık                              Dr.Fzt.Hatice Abaoğlu                              Arş.Gör.Tarık Demirok

Ergoterapi                                                                 Ergoterapi                                                             Ergoterapi

0532 626 76 67                                                        0544 284 98 70                                                     0505 891 73 35

muyanik@hacettepe.edu.tr                                      haticeabaoglu@hacettepe.edu.tr                          tarik.demirok@hacettepe.edu.tr


                                                                 

Arş.Gör.Ceren Davutoğlu                     Doç.Dr.M. Didem Türkyılmaz                       Arş.Gör.Murat Şahin

Ergoterapi                                                                 Odyoloji                                                                Odyoloji

0507 929 07 95                                                         0533 320 13 16                                                    0532 785 27 64

cerenkoc@ıcloud.com                                              didemcanatan@yahoo.com                                 muratsahin2013@gmail.com

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
06100 Sıhhıye Ankara