Fakülte Yönetim Kurulu

Prof.Dr. Hülya Gökmen Özel

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Dekan V.


                                                                    

Prof.Dr. Hülya Gökmen Özel                 Prof.Dr. Emine Nilgün Metin                    Doç.Dr. Haktan Demircioğlu

Beslenme ve Diyetetik Bölümü                               Çocuk Gelişimi Bölümü                                         Çocuk Gelişimi Bölümü

                Üye                                                                        Üye                                                                     Üye


                                                                      

Dr.Öğr.Üyesi Ayşen Köse                          Prof.Dr. Gonca Bumin                    Doç.Dr. Meral Didem Türkyılmaz

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü                                   Ergoterapi Bölümü                                              Odyoloji Bölümü

                 Üye                                                                          Üye                                                                    Üye

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
06100 Sıhhıye Ankara