Dekan

 Prof.Dr.Hülya Gökmen Özel

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
06100 Sıhhıye Ankara