Burs Komisyonu

Çeşitli kuruluşlar (TEV vb.) burs verme talebine uygun şekilde Fakültemiz öğrencileri arasından ihtiyacı olan öğrencileri tespit etmek ve öğrencilerin durumunu takip etmekle görevlidir.

 

BURS KOMİSYONU ÜYELERİ


                                                             

Prof. Dr. Hülya Gökmen Özel                   Prof. Dr. Gülhan Samur                           Arş.Gör. Cansu Bekar

Beslenme ve Diyetetik                                         Beslenme ve Diyetetik                                      Beslenme ve Diyetetik

0312 305 20 52                                                    0312 305 10 96                                                0312 305 10 96

hgokmen@hacettepe.edu.tr                                gsamur@hacettepe.edu.tr                                cansu.bekar@hacettepe.edu.tr


                                                                                        
Arş.Gör. Yücel Büyükdere                     Arş. Gör. Bahar Uyaroğlu                          Arş. Gör. Sinem İşlek

Beslenme ve Diyetetik                                        Çocuk Gelişimi                                                      Çocuk Gelişimi

0312 305 10 96                                                   0312 305 15 26                                                    0312 305 15 26

yucelbuyukdere@hacettepe.edu.tr                     bahar.uyaroglu@hacettepe.edu.tr                         sinemislek@gmail.com


                                                               
 Arş. Gör. Sevda Polat                            Arş.Gör.Selen Gündüz                       Arş.Gör.Gülistan Arslan Subaşı

Çocuk Gelişimi                                                      Çocuk Gelişimi                                                     Dil ve Konuşma Terapisi

0312 305 15 26                                                     0312 305 15 26                                                    0312 305 10 93

skarahisar@gmail.com                                         selengündüz@gmail.com                                     gulistanarslansubasi@gmail.com


                                                               

Prof.Dr.Gamze Ekici Çağlar                    Arş.Gör.Zeynep Çelik                             Prof. Dr. Songül Aksoy

 Ergoterapi                                                            Ergoterapi                                                           Odyoloji

0312 305 25 60                                                    0312 305 25 60                                                 0312 305 16 67

gamze.ekici@hacettepe.edu.tr                             zeynepcelik54@hotmail.com                              songulaksoy@hotmail.com


Kemal Doğan

Fakülte Sekreteri V.

0312 305 20 52

kemal.dogan@hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
06100 Sıhhıye Ankara