Eğitim Komisyonu

Amacı, Eğitim-Öğretim faaliyetlerinde, Fakülte bünyesindeki bölümlerin  işbirliklerini desteklemek ve üniversite eğitim komisyonuna gönderilecek dosyaların ön incelemeden geçerek bürokratik işleyişte düzen sağlamak olan Sağlık Bilimleri Fakültesi Eğitim Komisyonu, Fakülte bünyesindeki bölümlerin işbirlikleri ile açılması önerilen dersleri, anabilim dalları ve bölümleri (Bölüm akademik kurullarının çoğunlukla aldıkları kararlara dayanarak) görüşür, üniversite eğitim komisyonuna gidecek olan dosyaları ön incelemeden geçirir varsa eksiklerin giderilmesini önermek yoluyla işleyişi kolaylaştırır.

EĞİTİM KOMİSYONU ÇALIŞMA YÖNERGESİ İÇİN TIKLAYINIZ   

ÖN İNCELEME ALT KOMİSYONU

Üniversitemiz eğitim komisyonuna gönderilecek olan program güncellemelerinin Fakülte Kurulunda görüşülmesinden önce ön incelemeden geçirerek varsa eksiklerinin giderilmesi amacı ile faaliyet göstermektedir.

ÖN İNCELEME ALT KOMİSYONU ÜYELERİ VE İŞLEYİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÖN İNCELEME ALT KOMİSYONU FAALİYETLERİ (2018) İÇİN TIKLAYINIZ

KİTAP NİTELİĞİNDE ESER İNCELEME ALT KOMİSYONU

Rektörlük makamının 27.02.2018 tarihli yazısının ekinde yer alan 12.02.2018 tarihli öğretim üyesi atama kriterlerini belirleme ve dosyaları inceleme komisyonu önerisi ile kitap niteliğindeki eser başvurularının değerlendirilmesi amacı ile faaliyet göstermektedir.

KİTAP NİTELİĞİNDE ESER İNCELEME ALT KOMİSYONU ÜYELERİ VE İŞLEYİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

KİTAP NİTELİĞİNDE ESER KARARI ALINAN KİTAPLAR İÇİN TIKLAYINIZ

KİTAP NİTELİĞİNDE ESER İNCELEME ALT KOMİSYONU FAALİYETLERİ (2018) İÇİN TIKLAYINIZ

 

EĞİTİM KOMİSYONU ÜYELERİ


                                                                

Prof. Dr. G.Aydan Genç                   Prof.Dr.Zehra Büyüktuncer Demirel              Prof. Dr. Aylin Ayaz

Dekan Yardımcısı                                                   Beslenme ve Diyetetik                                       Beslenme ve Diyetetik

0533 632 66 09                                                      0532 540 64 77                                                  0533 560 39 21

aydangenc@gmail.com                                          zbtuncer@hacettepe.edu.tr                               baylin@hacettepe.edu.tr


                                                                 

Doç. Dr. Mevlüde Kızıl                            Dr. Öğr. Üyesi Nesli Ersoy                       Prof. Dr. Özcan Doğan

Beslenme ve Diyetetik                                          Beslenme ve Diyetetik                                         Çocuk Gelişimi

0505 240 87 01                                                     0530 884 66 93                                                   0537 683 52 98

                                                                              nesli.arpaci@hacettepe.edu.tr                            ozcdogan@hacettepe.edu.tr


                                                                  
Arş. Gör. Rabia Yıldız                               Arş. Gör. Ezgi Taştekin                          Arş. Gör. Çiğdem Kaymaz

Çocuk Gelişimi                                                       Çocuk Gelişimi                                                     Çocuk Gelişimi

0507 692 62 01                                                      0506 960 23 20                                                    0507 235 91 51

rabiayıldız92@gmail.com                                       ezgi.tastekin@hacettepe.edu.tr                           cigdemkaymaz@hacettepe.edu.tr


                                                                 
Dr.Öğr.Üyesi Ayşen Köse                      Arş.Gör.Ayşın Noyan Erbaş                     Arş. Gör. Ayşe Nur Tilki

Dil ve Konuşma Terapisi                                          Dil ve Konuşma Terapisi                                      Dil ve Konuşma Terapisi

 0536 600 22 96                                                       0551 230 84 83                                                   0507 658 24 40

aysenkose@yahoo.com                                          aysinnoyan0103@gmail.com                              aysenurtilki2626@gmail.com


                                                                     
Prof. Dr. Gonca Bumin                              Doç. Dr. Meral Huri                             Dr.Öğr.Üyesi Gökçen Akyürek

Ergoterapi                                                                 Ergoterapi                                                             Ergoterapi

0532 556 39 83                                                        0532 655 55 90                                                     0542 613 62 28

gbumin@hacettepe.edu.tr                                        mhuri@hacettepe.edu.tr                                       gkcnakyrk@gmail.com


                                                                       
Arş.Gör.Özge Buket Cesim                       Prof.Dr.Songül Aksoy                                Dr.Öğr.Üyesi.Merve Batuk

Ergoterapi                                                                Odyoloji                                                                   Odyoloji

0506 784 28 62                                                        0532 486 60 68                                                       0506 284 67 98

ozgee1732@hotmail.com                                        songulaksoy@hotmail.com                                     merveozbal@hotmail.com


Öğr.Gör. Hilal Burcu Özkan

Odyoloji

0506 389 15 62

odyburcu@hotmail.com

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
06100 Sıhhıye Ankara