Eğitim Komisyonu

Amacı, Eğitim-Öğretim faaliyetlerinde, Fakülte bünyesindeki bölümlerin  işbirliklerini desteklemek ve üniversite eğitim komisyonuna gönderilecek dosyaların ön incelemeden geçerek bürokratik işleyişte düzen sağlamak olan Sağlık Bilimleri Fakültesi Eğitim Komisyonu, Fakülte bünyesindeki bölümlerin işbirlikleri ile açılması önerilen dersleri, anabilim dalları ve bölümleri (Bölüm akademik kurullarının çoğunlukla aldıkları kararlara dayanarak) görüşür, üniversite eğitim komisyonuna gidecek olan dosyaları ön incelemeden geçirir varsa eksiklerin giderilmesini önermek yoluyla işleyişi kolaylaştırır.

EĞİTİM KOMİSYONU ÇALIŞMA YÖNERGESİ İÇİN TIKLAYINIZ   

ÖN İNCELEME ALT KOMİSYONU

Üniversitemiz eğitim komisyonuna gönderilecek olan program güncellemelerinin Fakülte Kurulunda görüşülmesinden önce ön incelemeden geçirerek varsa eksiklerinin giderilmesi amacı ile faaliyet göstermektedir.

ÖN İNCELEME ALT KOMİSYONU ÜYELERİ VE İŞLEYİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÖN İNCELEME ALT KOMİSYONU FAALİYETLERİ (2018) İÇİN TIKLAYINIZ

KİTAP NİTELİĞİNDE ESER İNCELEME ALT KOMİSYONU

Rektörlük makamının 27.02.2018 tarihli yazısının ekinde yer alan 12.02.2018 tarihli öğretim üyesi atama kriterlerini belirleme ve dosyaları inceleme komisyonu önerisi ile kitap niteliğindeki eser başvurularının değerlendirilmesi amacı ile faaliyet göstermektedir.

KİTAP NİTELİĞİNDE ESER İNCELEME ALT KOMİSYONU ÜYELERİ VE İŞLEYİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

KİTAP NİTELİĞİNDE ESER KARARI ALINAN KİTAPLAR İÇİN TIKLAYINIZ

KİTAP NİTELİĞİNDE ESER İNCELEME ALT KOMİSYONU FAALİYETLERİ (2018) İÇİN TIKLAYINIZ

 

EĞİTİM KOMİSYONU ÜYELERİ


                                                                

Prof. Dr. G.Aydan Genç                   Prof.Dr.Zehra Büyüktuncer Demirel              Prof. Dr. Aylin Ayaz

Dekan Yardımcısı                                                   Beslenme ve Diyetetik                                       Beslenme ve Diyetetik

0312 305 20 52                                                      0312 305 10 96                                                  0312 305 10 96

aydangenc@gmail.com                                          zbtuncer@hacettepe.edu.tr                               baylin@hacettepe.edu.tr


                                                                 

Doç. Dr. Mevlüde Kızıl                            Dr. Öğr. Üyesi Nesli Ersoy                       Prof. Dr. Özcan Doğan

Beslenme ve Diyetetik                                          Beslenme ve Diyetetik                                         Çocuk Gelişimi

0312 305 10 96                                                     0312 305 10 96                                                   0312 305 15 26

                                                                              nesli.arpaci@hacettepe.edu.tr                            ozcdogan@hacettepe.edu.tr


                                                                  
Arş. Gör. Rabia Yıldız                               Arş. Gör. Ezgi Taştekin                          Arş. Gör. Çiğdem Kaymaz

Çocuk Gelişimi                                                       Çocuk Gelişimi                                                     Çocuk Gelişimi

0312 305 15 26                                                      0312 305 15 26                                                    0312 305 15 26

rabiayıldız92@gmail.com                                       ezgi.tastekin@hacettepe.edu.tr                           cigdemkaymaz@hacettepe.edu.tr


                                                                 
Dr.Öğr.Üyesi Ayşen Köse                      Arş.Gör.Ayşın Noyan Erbaş                     Arş. Gör. Ayşe Nur Tilki

Dil ve Konuşma Terapisi                                          Dil ve Konuşma Terapisi                                      Dil ve Konuşma Terapisi

0312 305 10 93                                                       0312 305 10 93                                                   0312 305 10 93

aysenkose@yahoo.com                                          aysinnoyan0103@gmail.com                              aysenurtilki2626@gmail.com


                                                                     
Prof. Dr. Gonca Bumin                              Doç. Dr. Meral Huri                             Dr.Öğr.Üyesi Gökçen Akyürek

Ergoterapi                                                                 Ergoterapi                                                             Ergoterapi

0312 305 25 60                                                        0312 305 25 60                                                     0312 305 25 60

gbumin@hacettepe.edu.tr                                        mhuri@hacettepe.edu.tr                                       gkcnakyrk@gmail.com


                                                                       
Arş.Gör.Özge Buket Cesim                       Prof.Dr.Songül Aksoy                                Dr.Öğr.Üyesi.Merve Batuk

Ergoterapi                                                                Odyoloji                                                                   Odyoloji

0312 305 25 60                                                        0312 305 16 67                                                        0312 305 16 67

ozgee1732@hotmail.com                                        songulaksoy@hotmail.com                                     merveozbal@hotmail.com


Öğr.Gör. Hilal Burcu Özkan

Odyoloji

0312 305 16 67

odyburcu@hotmail.com

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
06100 Sıhhıye Ankara