Teşkilat Şeması

TEŞKİLAT ŞEMASI

DEKAN

^

  DEKAN YARDIMCISI DEKAN YARDIMCISI  

^

FAKÜLTE SEKRETERİ

^

SEKRETERLİK PERSONEL İŞLERİ ÖĞRENCİ İŞLERİ TAŞINIR KAYIT MALİ İŞLER İDARİ HİZMETLER

 

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
06100 Sıhhıye Ankara