Fakülte Kurulu

ÜYELERDekan


Prof. Dr.Hülya Gökmen Özel


  Beslenme ve Diyetetik                                 Çocuk Gelişimi                            Dil ve Konuşma Terapisi

      Bölüm Başkanı                                         Bölüm Başkanı                                     Bölüm Başkanı


                                                            

Prof.Dr.Fatma Gülhan Samur                 Prof.Dr.Özcan Doğan                          Prof. Dr. Esra Özcebe


                                          Ergoterapi                                                Odyoloji

                                      Bölüm Başkanı                                            Bölüm Başkanı


                                                                    

                                Prof.Dr.Gonca Bumin                      Prof.Dr.Gonca Sennaroğlu


PROFESÖR TEMSİLCİLERİ 


                                                              

Prof.Dr. Pınar Bayhan                             Prof.Dr.Songül Aksoy                            Prof.Dr.Gonca Bumin  


DOÇENT TEMSİLCİLERİ


                                                                         

                                 Doç.Dr.Mevlüde Kızıl                                      Doç.Dr.Meral Huri


DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ TEMSİLCİSİ


                                                                              

                                                                  Dr.Öğr.Üyesi Filiz Aslan  OY HAKKI OLMAYAN ÜYELER      Dekan Yardımcısı                                        Dekan Yardımcısı                               Fakülte Sekreteri Vekili 


                                                                 

Prof. Dr. G.Aydan Genç                                    Prof. Dr. Esra Akı                                        Kemal Doğan


                               Öğretim Görevlisi Temsilcisi                     Araştırma Görevlisi Temsilcisi


                                                                                                     

                                  Öğrt.Gör.Dr. Semra Şahin                                     Arş.Gör. Sinem Kars 

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
06100 Sıhhıye Ankara