Fakülte Kurulu

Prof. Dr.Hülya Gökmen Özel

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Dekan V.


                                                            

Prof.Dr.Fatma Gülhan Samur                 Prof.Dr.Özcan Doğan                          Prof. Dr. Esra Özcebe

  Beslenme ve Diyetetik Bölümü                         Çocuk Gelişimi Bölümü                                   Dil ve KonuşmaTerapisi Bölümü

  Bölüm Başkanı                                                  Bölüm Başkanı                                                Bölüm Başkanı


                                                          

   Prof.Dr.Gonca Bumin                         Prof.Dr.Gonca Sennaroğlu                 Prof.Dr. Pınar Bayhan

    Ergoterapi Bölümü                                            Odyoloji Bölümü                                            Çocuk Gelişimi Bölümü

    Bölüm Başkanı                                                  Bölüm Başkanı                                              Fak.Kur.Üyesi


                                                          

   Prof.Dr.Songül Aksoy                          Prof.Dr.Gonca Bumin                         Doç.Dr.Mevlüde Kızıl

   Odyoloji Bölümü                                                Ergoterapi Bölümü                                          Beslenme ve Diyetetik Bölümü

   Fak.Kur.Üyesi                                                    Fak.Kur.Üyesi                                                 Fak.Kur.Üyesi


                                                         

   Doç.Dr.Meral Huri                              Dr.Öğr.Üyesi Filiz Aslan                      Öğrt.Gör.Dr. Semra Şahin

   Ergoterapi Bölümü                                         Odyoloji Bölümü                                                Çocuk Gelişimi Bölümü

   Fak.Kur.Üyesi                                                 Fak.Kur.Üyesi                                                   Fak.Öğrt.Gör. Temsilcisi


Arş.Gör. Sinem Kars

Ergoterapi Bölümü

Fak.Arş.Gör. Temsilcisi

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
06100 Sıhhıye Ankara