İdari Personel

İDARİ PERSONEL


STRATEJİ PLANLAMA


 

Feray Yıldırım

Tel: 0 312 305 20 52/127

Faks: 0 312 305 20 54


ÖĞRENCİ İŞLERİ


 

                                     

Türkan Demirel                                          Dilek Öztürk

Tel: 0 312 305 20 52/132                                         Tel: 0 312 305 20 52/133

Faks: 0 312 305 20 54                                             Faks: 0 312 305 20 54


TAŞINIR KAYIT YETKİLİSİ


 

Neşe Pirinçcioğlu

Tel: 0 312 305 20 52/133

Faks: 0 312 305 20 54


PERSONEL İŞLERİ


 

                                                                       

Nilgün Uçkun                                              Alev Şakacı                                                 Oral Karabuğa

Tel: 0 312 305 20 52/129                                        Tel: 0 312 305 20 52/130                                         Tel: 0 312 305 25 32/128

Faks: 0 312 305 20 54                                            Faks: 0 312 305 20 54                                             Faks: 0 312 305 20 54


SEKRETERLİK


 

                                  

Esin Alan                                                    Gönül Öztoprak

Tel: 0 312 305 20 52/111-112-113                           Tel: 0 312 305 20 52/111-112-113

Faks: 0312 305 20 53                                             Faks: 0312 305 20 54


BİLGİSAYAR LABORATUVAR SORUMLUSU


 

Adem Er

Tel: 0 312 305 25 32

Faks: 0 312 305 20 54


DESTEK HİZMETLER


 

                                                                  

Gülüzar Keçelioğlu                                   Erol Ada                                                    Yaşar Ugantaş

Tel: 0 312 305 20 52/121-122                                Tel: 0 312 305 20 52/121-122                                Tel: 0 312 305 20 52/121-122

Faks: 0 312 305 20 54                                           Faks: 0312 3052054                                              Faks: 0 312 305 20 54


 

                                                                   

Salih Hezen                                               Samet Üstün                                              İlknur Canöz

Tel: 0 312 305 20 52/121-122                                Tel: 0 312 305 20 52/121-122                                Tel: 0 312 305 20 52/121-122

Faks: 0 312 305 20 54                                           Faks: 0 312 305 20 54                                           Faks: 0 312 305 20 54

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
06100 Sıhhıye Ankara