2024 Yılı Mezuniyeti
2024 Yılı Mezuniyet Töreni 11 Temmuz 2024 Tarihinde Sıhhiye Kampüsü Açık Amfi'de
2023-2024 SBF Akademik Genel Kurulu
Sbf Akademik Genel Kurul 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü 09:30-12:30 arasında Kültür Merkezi Kırmızı Salonda
Fakültemiz Tanıtım Videosu
Üniversitemiz Komisyon/Kurul ve Koordinatörlüklerinde Görev Alan Üyelerimiz

AKADEMİK TEŞVİK DÜZENLEME, DENETLEME  VE İTİRAZ KOMİSYONU

Prof. Dr. Esra AKI             

Dekan Yardımcısı/Ergoterapi Bölümü Öğretim Üyesi               

0312 305 20 52         

esraaki@hacettepe.edu.tr                    

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOMİSYONU

Prof. Dr. Mevlüde KIZIL   

Beslenme ve Diyetetik Öğretim Üyesi                                       

0312 305 10 96         

mkizil@hacettepe.edu.tr 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ KOMİSYONU

Prof. Dr. Esra AKI              

Dekan Yardımcısı/Ergoterapi Bölümü Öğretim Üyesi               

0312 305 20 52         

esraaki@hacettepe.edu.tr

YAYIN KOMİSYONU

Prof. Dr. Özcan DOĞAN  

Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi                                     

 0312 305 15 26       

ozcdogan@hacettepe.edu.tr

KALİTE KOMİSYONU

Prof. Dr. Maviş Emel KULAK KAYIKCI (Kalite Koordinatörü)       

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Öğretim Üyesi         

0312 305 10 93   mekkayikci@gmail.com

Doç. Dr. Sedef ŞAHİN (Temsilci)                                                     

Ergoterapi Bölümü Öğretim Üyesi                               

 0312 305 25 60   

 skarayazgan@hacettepe.edu.tr

ÖĞRETİM ÜYESİ ATAMA KRİTERLERİNİ BELİRLEME VE DOSYALARI İNCELEME KOMİSYONU

Prof. Dr. Çiğdem ÖKSÜZ                

 Ergoterapi Bölümü Öğretim Üyesi     

 0312 305 25 60                 

coksuz@hacettepe.edu.tr

BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ KOMİSYONU

Prof. Dr. Esra AKI                   

 Dekan Yardımcısı/Ergoterapi Bölümü Öğretim Üyesi         

 0312 305 20 52           

 esraaki@hacettepe.edu.tr

EĞİTİM KOMİSYONU

Prof. Dr. Gonca BUMİN       

Ergoterapi Bölümü Öğretim Üyesi       

0312 305 25 60        

gbumin@hacettepe.edu.tr

GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU

Doç. Dr. Merve BATUK           

Odyoloji Bölümü Öğretim Üyesi     

0312 305 16 67        

merveozbal@hotmail.com

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KOORDİNASYON KURULU

Prof. Dr. Esra AKI                

Dekan Yardımcısı/Ergoterapi Bölümü Öğretim Üyesi        

0312 305 20 52         

esraaki@hacettepe.edu.tr

ÖYP KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Prof. Dr. Aylin AYAZ     

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi         

0312 305 10 96            

baylin@hacettepe.edu.tr

ENGELLİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLARI

Doç. Dr. Onur ALTUNTAŞ         

 Ergoterapi Bölümü Öğretim Üyesi             

 0312 305 25 60           

fztonurb@hotmail.com