2024 Yılı Mezuniyeti
2024 Yılı Mezuniyet Töreni 11 Temmuz 2024 Tarihinde Sıhhiye Kampüsü Açık Amfi'de
H.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne Hoşgeldiniz

Duyurlara Gitmek İçin Tıklayınız...   

 

Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Hülya GÖKMEN ÖZEL'in Fakültemizin Değerli Gençlerine Mesajı

 

       21 Mayıs 2007 tarihinde kurulan ve bünyesinde Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Gelişimi, Dil ve Konuşma Terapisi, Ergoterapi ve Odyoloji olmak üzere, beş farklı disiplini barındıran Fakültemiz 146 akademik ve 43 idari personel kadrosu ile yaklaşık 2329 lisans ve 417 lisansüstü öğrenciye eğitim veren, uluslararası düzeyde tanınmış, örnek eğitim-öğretim programına sahip ve tartışmasız Sağlık Bilimleri alanında lider bir Fakülte olarak varlığını sürdürmektedir.  

       Fakültemiz Bölümlerinin tümü kendi alanlarında ülkemizde lisans eğitimini başlatan ilk bölümlerdir. Beslenme ve Diyetetik Bölümü 1962 yılında, Çocuk Gelişimi Bölümü 1968 yılında, Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü 2013 yılında, Ergoterapi Bölümü 2010 yılında ve Odyoloji Bölümü 2012 yılında Türkiye’de kendi alanlarında ilk kez lisans eğitimine başlayan bölümler olmuştur.

     1962 yılında kurulan Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Türkiye'de mesleki eğitim veren ilk ve öncü kurumdur. Fakültemizde farklı Anabilim dalları altında yapılandırması olan tek bölümüzdür ve 4 Ana Bilim Dalı bulunan bölümde her anabilim dalının kendi lisansüstü programı vardır. Bu özelliği ile ülkemizde farklı alanlarda lisansüstü eğitim veren tek kurum ve ayrıca ülkemizde Avrupa Diyetisyen Dernekleri Federasyonu (The European Federation of the Associations of Dietetics) Eğitim Birliği üyesi olan da tek bölümdür. YÖK Anadolu projesi kapsamında yer almak üzere Üniversitemizden Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile birlikte seçilmiş beş bölümden birisidir. Türkiye’de Beslenme ve Diyetetik alanında 97 üniversitede eğitim veren 111 programda görevli öğretim elemanlarının %80’i Hacettepe Üniversitesi’nde lisans veya lisansüstü eğitim almıştır. Bu özelliği ile ülkemizdeki Beslenme ve Diyetetik lisans eğitimine verdiği katkı yanında diğer tüm devlet veya vakıf üniversitelerinde yer alan programlara da akademisyen yetiştirmektedir. Beslenme ve Diyetetik Bölümümüz bu yıl kuruluşunun 60. yılını kutlamaktadır ve Hacettepe Üniversitesi henüz Üniversite olarak kurulmadan önce lisans eğitimine başlamış üç bölümden birisidir.

      Çocuğun yüksek yararı doğrultusunda gelişimini desteklemek ve işlevsel, sağlıklı bir gelişim göstermesini sağlamak amacıyla çocuk gelişimcisi yetiştiren Çocuk Gelişimi Bölümü, 1968 yılında Hacettepe Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu çatısı altında kurulmuştur. Çocuk Gelişimi Bölümü, lisans düzeyinde aynı ismi taşıyan program ile, lisansüstü düzeyde “Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programı” kapsamında yüksek lisans ve doktora, “Özel Eğitim Programı” kapsamında ise yüksek lisans eğitimi vermektedir.  Kuruluşundan bu yana yarım asrı geride bırakan Çocuk Gelişimi Bölümü, alanında Türkiye’de Çocuk Gelişimi alanında 42 üniversitede eğitim veren 48 programın temel taşını oluşturmaktadır.

      Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi ile geçmişi 1989 yılına dayanan Dil ve Konuşma Terapisi programı, 2013 yılında lisans eğitimi vermeye başlamıştır. Dil ve Konuşma Terapisi Yüksek Lisans ve Doktora Programları kapsamında lisansüstü eğitimler de veren, Fakültemiz Bölümleri içerisinde de en fazla tercih edilen ve alanında lider bir bölümümüzdür. Ülkemizde 23 üniversitede 26 dil ve konuşma terapisi programında yetişmiş dil ve konuşma terapisti sayısının yeterli olmaması nedeniyle YÖK’ün hem burs programları hem de öğretim elemanı istihdamında belirlediği öncelikli alanlardan birisidir.

      Dünyada 100 yıllık bir geçmişi bulunan Ergoterapi (Occupational Therapy, Is ve Ugrasi Tedavisi) mesleğinin temelleri ilk kez Hacettepe’de atılmıştır. Ergoterapi bölümümüz 2010 yılında Ergoterapist yetiştirmek üzere Türkiye’de kurulan ilk Ergoterapi bölümü olmasının yanı sıra, eğitim programı Dünya Ergoterapistler Federasyonu tarafından onaylanmış tek bölüm ve Fakültemiz içerisinde Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği tarafından akredite edilmiş ilk bölümdür. Yetişmiş ergoterapist sayısının yeterli olmaması nedeniyle YÖK’ün hem burs programları hem de öğretim elemanı istihdamında belirlediği öncelikli alanlardan birisidir. En az stresli meslekler arasında yer alan ergoterapistlik, geleceğin meslekleri arasında ilk sıralarda gösterilmektedir

      Türkiye’de ilk kez, Hacettepe Üniversitesi'nde 1968 yılında Yüksek Lisans düzeyinde başlayan Odyoloji Eğitimi ise 1989 yılında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi ile devam etmiştir. Odyoloji Programı olarak 2012 yılında lisans düzeyinde eğitim vermeye başlanmıştır ve şu an 28 üniversitede var olan 30 programın ilki Fakültemiz bünyesinde açılmıştır. Yüksek Lisans ve Doktora programları da bulunan Odyoloji Bölümümüz alanının öncüsüdür. Benzer şekilde yetişmiş odyolog sayısının yeterli olmaması nedeniyle YÖK’ün hem burs programları hem de öğretim elemanı istihdamında belirlediği öncelikli alanlardan birisidir.

      Kurumsal kalite güvence sisteminin sürdürülmesinde kalite kültürünün yaygınlaştırılması son derece önemlidir. Fakültemizin tüm Bölümleri, eğitim programlarında kalite güvencesi süreçlerinin ve akreditasyonunun yararına inandığı için Ergoterapi Bölümümüz 2019 yılında, Beslenme ve Diyetetik Bölümümüz 2020 yılında ve Çocuk Gelişimi Bölümümüz 2021 yılında YÖKAK tarafından yetkilendirilmiş bağımsız bir akreditasyon kuruluşu olan SABAK (Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) tarafından beş yıl süre ile akredite edilmiştir.

      İç ve dış paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentileri kalite kültürünün sahiplenilmesinde ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasında önemli rol oynamaktadır. Bu kapsamda üniversitemizde bir ilk olan Sağlık Bilimlerinde Kalite Güvencesi ve Akreditasyon seçmeli dersi Fakültemiz öğrencilerine 2019 yılından beri verilmektedir. Ayrıca iç paydaşlarımızın geri dönüşleri doğrultusunda tüm Fakültemiz öğrencilerinin alabileceği seçmeli derslerin sayısını da hızla arttırmaktayız.

      Sağlık Bilimleri Fakülteleri sayılarının hızla artması, fakültelerde alt yapı, eğitim, akademik kadro, mezun profili gibi sorunları çözmek amacıyla Fakültemiz ev sahipliğinde “Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlar Konseyi” (SABDEK) kurulmuştur. SABDEK tarafından farklı sağlık meslek grupları eğitimlerinin iyileştirilmesi, temel standartların oluşturulması için çalışmalar başlatmış ve önemli bir adım atılarak mesleki programların büyük bir kısmının Ulusal Çekirdek Eğitim Programları oluşturulmuştur. Günümüzde ise 21. yy Becerilerinin Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarına entegrasyonuna ihtiyaç duyulmuş ve bu çalışmalar başlatılmıştır. Fakültemizin 4. Dönem Sağlık Bilimleri Dekanlar Konseyi Başkanlığı’nı üstlenmesiyle geçtiğimiz dönem başlatılan ve bu dönem sonlandırılması düşünülen 21. yy Becerilerinin Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarına entegrasyonu çalışmalarında tüm bölüm öğretim elemanlarımız aktif rol almaktadır. Üç bölümümüzün çekirdek eğitim program koordinatörlüğü Fakültemiz bölümlerinde görevli hocalarımız tarafından yürütülmektedir. Bu özelliği ile Fakültemiz lisans eğitiminin standartlarının geliştirilmesinde ve kalitenin iyileştirilmesinde ulusal düzeyde öncü rol oynamaktadır.

      Fakültemiz Bölümleri kendi alanlarında verdikleri hasta hizmetlerinin yanında, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarla ve özellikle belediyelerle yürüttükleri eğitimde işbirliği projeleri kapsamında eğitim faaliyeti planlayarak, sorunları belirleme ve çözümüne yönelik strateji oluşturma, ailelere danışmanlık hizmeti verme, hizmet içi eğitimler düzenleme, birey merkezli müdahale programları hazırlama ve uygulama ve bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleme konularında toplumsal katkı faaliyetlerinde bulunmaktadır.

      Fakültemiz Bölümleri’nin en güçlü yanlarından birisi de öğrencilerimizin JCI (Joint Commission International) tarafından akredite edilen Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri’nde mesleki uygulama yapma olanaklarına sahip olmalarıdır. Hem koruyucu ve hem de tedaviye yönelik gerçekleştirilen mesleki uygulama çalışmaları ile öğrencilerimize alanlarında en deneyimli kadro tarafından uygulamalı eğitimler verilmektedir.  

      Üniversitemizin kuruluşunun 55. yılını kutladığımız bu anlamlı yılda, siz değerli gençlerimize 2022-2023 eğitim öğretim döneminde başarılar diler, ailelerimize de evlatlarınızın güvenilir ellerde olduğunu belirtmek isteriz.

     Sevgi ve saygılarımızla

     Sağlık Bilimleri Fakültesi Adına

     Prof. Dr. Hülya GÖKMEN ÖZEL 

 

 

 

Duyurular

14.05.2024 10:00