2024 Yılı Mezuniyeti
2024 Yılı Mezuniyet Töreni 11 Temmuz 2024 Tarihinde Sıhhiye Kampüsü Açık Amfi'de
Teşkilat Şeması

TEŞKİLAT ŞEMASI

DEKAN

^

  DEKAN YARDIMCISI DEKAN YARDIMCISI  

^

FAKÜLTE SEKRETERİ

^

SEKRETERLİK PERSONEL İŞLERİ ÖĞRENCİ İŞLERİ TAŞINIR KAYIT MALİ İŞLER İDARİ HİZMETLER