2024 Yılı Mezuniyeti
2024 Yılı Mezuniyet Töreni 11 Temmuz 2024 Tarihinde Sıhhiye Kampüsü Açık Amfi'de
Strateji Planlama Komisyonu

Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin misyon ve vizyonu doğrultusunda bünyesindeki bölümlerin çalışmalarına yönelik ilerleme politikalarını belirlemek, hedeflerini saptamak, performans izlemlerini yapmak ve rapor halinde sunmak.

STRATEJİ PLANLAMA KOMİSYONU ÇALIŞMA YÖNERGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

STRATEJİ PLANLAMA KOMİSYONU ÜYELERİ


 

Prof. Dr. Esra AKI  Dekan Yard. Koordinatör 0312 305 2052 esraaki@hotmail.com
Doç. Dr. Zeynep GÖKTAŞ   Beslenme ve Diyetetik  0312 305 1096 zeynep.goktas@hacettepe.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Aylin AÇIKGÖZ PINAR Beslenme ve Diyetetik  0312 305 1096 aylinn@hacettepe.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Merve TENGİLİMOĞLU METİN Beslenme ve Diyetetik  0312 305 1096 tegilimoglu@hacettepe.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Arzu KABASAKAL ÇETİN Beslenme ve Diyetetik  0312 305 1096 arzu.kabasakal@hacettepe.edu.tr
Arş. Gör. Cansu ÇETİN KARAKAŞ Beslenme ve Diyetetik  0312 305 1096 cetin.cansu@hacettepe.edu.tr
Arş. Gör. Damla GÜMÜŞ Beslenme ve Diyetetik  0312 305 1096 damla.gumus@hacettepe.edu.tr
Arş. Gör. Merve ÖZDEMİR Beslenme ve Diyetetik  0312 305 1096 merve.ozdemir@hacettepe.edu.tr
Arş. Gör. Gülbin ÖZÜAĞ Beslenme ve Diyetetik  0312 305 1096 gulbin.ozuag@hacettepe.edu.tr
Arş. Gör. Bengü GÜZEL Beslenme ve Diyetetik  0312 305 1096 benguguzel@hacettepe.edu.tr
Arş. Gör. Buket GÖNEN Beslenme ve Diyetetik  0312 305 1096 buket.gonen@hacettepe.edu.tr
Arş. Gör. Öznur AYDIN Beslenme ve Diyetetik  0312 305 1096 oznuraydin@hacettepe.edu.tr
Öğrenci Tuba BAYRAK Beslenme ve Diyetetik  0312 305 1096 tubabayrak14@gmail.com
Doç. Dr. Saniye BENCİK KANGAL Çocuk Gelişimi 0312 305 1526 sbencik@hacettepe.edu.tr
Arş. Gör. Ayşe Elif IŞIK USLU Çocuk Gelişimi 0312 305 1526 aelifisik@hacettepe.edu.tr
Arş. Gör. İbrahim GÜNGÖR Çocuk Gelişimi 0312 305 1526 ibrahim8806@hotmail.com
Arş. Gör. Şuheda BOZKURT YÜKÇÜ Çocuk Gelişimi 0312 305 1526 suhedabzkrt06@gmail.com
Prof. Dr. Maviş Emel KULAK KAYIKCI Dil ve Konuşma Terapisi 0312 305 1093 mekkayikci@gmail.com
Dr. Öğr. Gör. M. Çiğdem KİRAZLI Dil ve Konuşma Terapisi 0312 305 1093 ekincıgdem@gmail.com
Arş. Gör. Merve DİLBAZ GÜRSOY Dil ve Konuşma Terapisi 0312 305 1093 mervedilbaz95@gmail.com
Arş. Gör. Elif TUNÇ SORGUN Dil ve Konuşma Terapisi 0312 305 1093 eiftncsngr@gmail.com
Öğrenci Sena Nur KIZIL Dil ve Konuşma Terapisi 0312 305 1093 senanurkizil@gmail.com
Prof. Dr. Mine UYANIK Ergoterapi  0312 305 2560 muyanik@hacettepe.edu.tr
Prof. Dr. Esra AKI  Ergoterapi 0312 305 2560 esraaki@hotmail.com
Prof. Dr. Çiğdem ÖKSÜZ Ergoterapi  0312 305 2560 coksuz@hacettepe.edu.tr
Doç. Dr.  Hatice ABAOĞLU Ergoterapi  0312 305 2560 haticeabaoglu@hacettepe.edu.tr
Arş. Gör. Dr. Tarık DEMİROK Ergoterapi 0312 305 2560 tarikdemirok@gmail.com
Arş. Gör. Dr. Emine SAĞLAMOĞLU Ergoterapi 0312 305 2560 eminesaglamoglu@gmail.com
Arş. Gör. Medine Nur ÖZATA Ergoterapi 0312 305 2560 mnurozata06@gmail.com
Doç. Dr. M.Didem TÜRKYILMAZ Odyoloji 0312 305 1667 didemcanatan@yahoo.com
Dr. Öğr. Üyesi Filiz ASLAN Odyoloji 0312 305 1667 filizaslan@hacettepe.edu.tr
Arş. Gör. İlknur TAŞDEMİR Odyoloji 0312 305 1667 tasdemirilknur9@gmail.com