TEV (Türk Eğitim Vakfı) burs duyurusu

Öğrencilerimiz, TEV (Türk Eğitim Vakfı) burs başvurularını 18 Ekim 2020 tarihine kadar 
burs.tev.org.tr adresinden yapabileceklerdir. 

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
06100 Sıhhıye Ankara