Kalite Komisyonu

Sağlık Bilimleri Fakültesi Kalite Komisyonu, Hacettepe Üniversitesi Kalite Komisyonu Usul ve Esasları’ nın  ilgili 8. maddesi (a) bendi uyarınca 13.12.2016 tarihinde oluşturulmuştur.  Temel amacı ; üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, akademik birimlerin  eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda akademik birimlerde iç ve dış kalite güvencesi sistemini kurmak, birimsel  göstergeleri belirlemek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Hacettepe Üniversitesi Kalite Komisyonu   tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek  konularında faaliyet gösterir.

Dış değerlendirme sürecinde birimiyle ilgili gerekli hazırlıkları yapan , Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara, birimle ilgili her türlü desteği veren Sağlık Bilimleri Fakültesi Kalite Komisyonu Hacettepe Üniversitesi Kalite Komisyonu Usul ve Esasları 8. maddesi (a) bendi uyarınca dekan, anabilim dalı başkanları, öğretim üyeleri, fakülte sekreteri ve öğrenci temsilcisinden oluşur.

KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA YÖNERGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

KALİTE KOMİSYONU FAALİYET TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ

KALİTE POLİTİKASI İÇİN TIKLAYINIZ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU USUL VE ESASLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

KALİTE KOMİSYONU ÜYELERİ


                                                                     

Prof.Dr.Hülya Gökmen Özel                         Prof. Dr. G.Aydan Genç                            Prof.Dr.Hülya Gökmen Özel

Dekan                                                                       Kalite Komisyonu                                                 Beslenme ve Diyetetik

0312 305 20 52                                                        SBF Temsilcisi                                                      Bölüm Başkanı

hgokmen@hacettepe.edu.tr                                     0312 305 20 52                                                    0312 305 10 96

                                                                                 aydangenc@gmail.com                                        hgokmen@hacettepe.edu.tr


                                                                   

Prof. Dr. Nilgün Metin                              Doç.Dr.Maviş Emel Kulak Kayıkçı              Prof. Dr. Gonca Bumin

Çocuk Gelişimi                                                        Dil ve KonuşmaTerapisi                                          Ergoterapi

Bölüm Başkanı                                                        Bölüm Başkanı                                                       Bölüm Başkanı

0312 305 15 26                                                      0312 305 10 93                                                       0312 305 25 60

ismihan@hacettepe.edu.tr                                      mavis@hacettepe.edu.tr                                        gbumin@hacettepe.edu.tr


                                 

Prof. Dr. Gonca Sennaroğlu                   Kemal Doğan

Odyoloji                                                                Fakülte Sekreteri V

Bölüm Başkanı                                                     0312 305 20 52

0312 305 16 67                                                    kemal.dogan@hacettepe.edu.tr

gsennar@yahoo.com

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
06100 Sıhhıye Ankara