Staj / Mesleki Uygulama Koordinatörlüğü

Öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek üzere ilgili programlardaki uygulamalı eğitimlerin yürütülmesine ilişkin koordinasyonu sağlar.

 

STAJ / MESLEKİ UYGULAMA KOORDİNATÖRLERİ


                                                       

Prof. Dr. Aydan Genç                      Prof.Dr. Hülya Gökmen Özel                  Doç. Dr. Mevlüde Kızıl

Dekan Yardımcısı                                         Beslenme ve Diyetetik                                        Beslenme ve Diyetetik

Fakülte Koordinatörü                                    0532 465 40 06                                                   Staj koordinatörü

0533 632 66 09                                            hgokmen@hacettepe.edu.tr                                0505 240 87 01

aydangenc@gmail.com                                                                                                            mkizil@hacettepe.edu.tr


                                                       

Doç. Dr. Derya Dikmen                       Doç. Dr. Pelin Bilgiç                              Dr.Öğr.Üyesi Aylin Açıkgöz 

Beslenme ve Diyetetik                                     Beslenme ve Diyetetik                                      Beslenme ve Diyetetik

0533 409 83 38                                                0532 486 16 47                                                0532 640 18 02

ddikmen@hacettepe.edu.tr                             pbilgic@hacettepe.edu.tr                                  aylinn@hacettepe.edu.tr 


                                                       

Dr. İnci Türkoğlu                           Dr.Öğr.Üyesi Çiğdem Aytekin                   Arş.Gör.Elif Işık Uslu

Beslenme ve Diyetetik                                    Çocuk Gelişimi                                                  Çocuk Gelişimi

0531 624 50 65                                              0535 895 40 82                                                  0539211 71 13

turkoglu@hacettepe.edu.tr                             cgdmc@hacettepe.edu.tr                                  aelifisik@hacettepe.edu.tr 


                                                     

Arş.Gör.İlkem Uçal Kara              Arş.Gör.Tuğçe Karahan Tığrak                Arş.Gör.Melike Hazır

Dil ve Konuşma Terapisi                               Dil ve Konuşma Terapisi                                    Dil ve Konuşma Terapisi

0532 514 23 90                                             0537 579 14 47                                                 0506 492 70 06

ucalilkem@gmail.com                                   tugce.karahan@gmail.com                               melikeyhazir@gmail.com 


                                                     

Prof. Dr. Gonca Bumin                     Prof. Dr. Esra Akı                                  Prof.Dr.Gamze Ekici Çağlar

Ergoterapi                                                     Ergoterapi                                                         Ergoterapi

0532 556 39 83                                             0532 548 95 76                                                0532 324 69 24

gbumin@hacettepe.edu.tr                            esraaki@hotmail.com                                       gamze.ekici@hacettepe.edu.tr  


Dr.Öğr.Üyesi Merve Batuk                     

Odyoloji                             

0506 284 67 98       

merveozbal@hotmail.com

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
06100 Sıhhıye Ankara